Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm có key giúp bạn cập nhật phiên bản mới hoàn toàn tự động ngay trong WordPress admin Sản phẩm không có key bạn sẽ phải cập nhật phiên bản mới thủ công, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cập nhật

Chúng tôi cam kết tất cả sản phẩm đều an toàn 100%, các sản phẩm đều được quét bằng ImunifyAV+ trước khi đưa lên cửa hàng

Để cập nhật phiên bản mới bạn xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Tất cả sản phẩm đều có thể sử dụng gần như đầy đủ 100% tính năng gốc, một số sản phẩm sẽ bị thiếu những tính năng nhỏ. Tuy nhiên trải nghiệm khi sử dụng hoàn toàn không thay đổi
Chúng tôi sẽ hoàn 100% tiền nếu sản phẩm không thể sử dụng được

back top