Hướng dẫn phân quyền khi active elementor pro

Chia sẻ

Bước 1: Cài đặt plugin User Role Editor

Bước 2: Tạo 1 thành viên mới và có quyền là Thành viên đăng ký
Bước 3: Chọn phần User Role Editor trong phần thành viên
Bước 4: Chọn các quyền sau
Nhấn lưu để chọn lại quyền
Bây giờ quyền của user mới tạo chỉ được active elementor

 

back top